C&b executive là gì

Dev C++ là gì?

Dev C++ là một trong IDE, 1 phần mềm dùng để làm soạn thảo/ lập trình ngữ điệu C/C++.

Dev C++ tương đối nhẹ, tích thích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp biệt lập hàm, biến…), auto complete (gợi ý code), tự động lưu code, compile với run trực tiếp…

Cài để Dev C++

Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

*

Click đúp vào file .exe vừa tải về

*

Chọn ngôn ngữ cài đặt

*

*

Bộ mua Dev C++ tích hòa hợp sẵn trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ là Boost C++, ví như máy bạn đã thiết lập sẵn trình compiler C/C++ như MinGW tốt Cygwin thì có thể bỏ lựa chọn ô kiểm tra box nghỉ ngơi dưới. (Mình khuyên cài đặt MinGW vì phiên bản compiler đi sẵn với Dev C++ hơi là cũ)

(Hướng dẫn thiết lập trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc))

*

*

*

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ cần thông số kỹ thuật một số thông tin như ngôn ngữ, đồ họa (font, color)

*
*
*

Đây là giao diện của Dev C++

*

Ví dụ C/C++ Hello World trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) để tạo file

Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

#include int main() printf("Hello World!"); return 0;Sau đó gìn giữ thành file Hello.cpp (với C++) hoặc Hello.c (với C)

Trong ví dụ này mình lưu giữ thành tệp tin Hello.cpp cùng lưu ở thư mục D:programming

*

Chạy file Hello.cpp trên bằng phương pháp chọn Execute/ Compile và Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành tệp tin Hello.exe, Run là nhằm chạy file .exe vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu bạn không cài đặt trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích thích hợp sẵn với với Dev C++ thì bạn phải cấu hình compiler cho Dev C++)