BIÊN BẢN HỌP LỚP ĐẠI HỌC

my-huawei.com xin ra mắt đến bạn đọc mẫu biên phiên bản họp lớp. Biên bản họp lớp được thực hiện để lưu lại những câu chữ họp, đàm đạo giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Vào biên phiên bản họp lớp bọn họ cần có các nội dung cần phải có những ngôn từ như thời gian, địa điểm, yếu tắc tham dự, review mặt mạnh, khía cạnh yếu của học sinh, phương phía hoạt động..

Bạn đang xem: Biên bản họp lớp đại học

..Mời bạn đọc tham khảo và tải biên bản họp lớp trên đây:

Trường ......................

Lớp: ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------o0o-------

BIÊN BẢN HỌP LỚP

1. Thời gian, vị trí họp

- Thời gian: ...... Giờ..................., ngày.....tháng....năm.....


- Địa điểm:.....................................................................................................

2. Yếu tắc tham dự:

- Cô giáo:.......................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

3. Nhà tọa, thư cam kết cuộc họp

- chủ tọa:.......................................................................................................

- Thư ký:.......................................................................................................

4. Ngôn từ cuộc họp.

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................


- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

5. Cốt truyện cuộc họp

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

Xem thêm: Xóa Chữ Trên Ảnh Bằng Photoshop Cs6, Cc Đơn Giản, Cách Xóa Chữ Trên Ảnh Bằng Photoshop Đơn Giản

Cuộc họp dứt vào cơ hội .. ....... Giờ thuộc ngày.

Thư kí

(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Chủ tọa

(Ký với ghi rõ bọn họ tên)


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 842 Lượt xem: 4.510 Dung lượng: 197,8 KB
Liên kết cài đặt về

Link tải về chính thức:

Biên bạn dạng họp lớp my-huawei.com Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>