Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào

Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ? Chúng thường được đặt ở vị trí nào trên bản vẽ ?

Lời giải chi tiết

- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

- Vị trí trên bản vẽ:

+ Mặt đứng đặt ở góc trên cùng bên trái của bản vẽ

+ Mặt cắt được đặt ở phía bên phải mặt đứng

+ Mặt bằng được đặt ở dưới mặt đứng

my-huawei.com
You watching: Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào

*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*See more: Hướng Dẫn Tải Và Sử Dụng Phần Mềm Chấm Công Attendance Management

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp my-huawei.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng my-huawei.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
See more: Vcb Master Card Su Dung Ko Thanh Cong Tai Baokim, Response Code: 58

Liên hệ | Chính sách

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép my-huawei.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.