Bản Tự Đánh Giá

Để đánh giá lại hạn chế, thiếu sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều buộc phải tự làm bản kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm theo quy định mới nhất tại gợi ý số 21.

Bạn đang xem: Bản tự đánh giá

Bạn sẽ xem: bạn dạng tự nhận xét đánh giá đảng viên


*

Mục lục bài viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............

Họ cùng tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về bốn tưởng bao gồm trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng thiết yếu trị....

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống...

- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật..

Xem thêm: 1 Thế Kỷ Bằng Bao Nhiêu Năm? 1 Thập Niên Kỷ Bằng Bao Nhiêu Năm?

- Về tác phong, lề lối làm việc....

- câu hỏi đấu tranh phòng, phòng những biểu hiện suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, trường đoản cú diễn biến, tự gửi hóa của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá thể tự dìm diện)....

Tự review về lever thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém


2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Việc tiến hành chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo nguyên tắc (Đảng, chính quyền, đoàn thể)...

- hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao vào năm....

- Trách nhiệm cá nhân liên quan mang đến kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách....

Tự nhận xét về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

3. Bài toán thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm cùng nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Lý do của hạn chế, khuyết điểm..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã có cấp tất cả thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, điểm yếu (đã được tương khắc phục; đã khắc phục, nấc độ xung khắc phục; không được khắc phục); hồ hết khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân...

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bìnhKém

IV. Giải trình những vấn đề được nhắc nhở kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi nhắc kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối với từng sự việc được gợi nhắc kiểm điểm...

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với số đông hạn chế, khuyết điểm của bọn (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhấn mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

dứt nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

xong nhiệm vụ

Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- nhấn xét, review của người quản lý, áp dụng cán bộ, công chức, viên chức:............................................................................................................

- nút xếp loại quality công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- dấn xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

- bỏ ra bộ lời khuyên xếp loại mức chất lượng:..............................................................

Cách làm con hạc giấyLỗi ue đồ vật giặt lgHọc bửa túc văn hóaTrẻ em ăn xin đường phố