BẤM DÂY MẠNG TẠI NHÀ

Bạn có phải là 1 trong những kỹ thuật viên ? nếu như đã là một nghệ thuật Viên trong một cơ quan, trường học, công ty.. Thì việc bấm dây mạng là một trong những điều buổi tối thiểu bạn phải biết, tất nhiên là nó không có gì trở ngại cả tuy nhiên với những tín đồ ít bấm thì vấn đề nhớ vị trí những màu dây sẽ chạm chán đôi chút khó khăn.

Chính chính vì như vậy trong nội dung bài viết này, my-huawei.com vẫn hướng dẫn cụ thể cho những bạn giải pháp bấm dây mạng theo 2 chuẩn chỉnh thông dụng nhất hiện thời đó là chuẩn T568A (gọi tắt là chuẩn A) và T568B (gọi tắt là chuẩn chỉnh B). Và quan trọng là cách này sẽ rất dễ nhớ, kể cả một năm bạn new bấm một đợt vẫn vô bốn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>