Changelog

chế tạo USB BOOT phân vùng ẩn với cùng 1 Click#2. Tải về AnhDV Boot 2017 new nhất#3. Hướng dẫn tạo nên USB cứu hộ cứu nạn với Anhdv Boot

sản xuất USB BOOT phân vùng ẩn với cùng 1 Click

#UEFI #LEGACY #Tạo #USB #BOOT #phân #vùng #ẩn #với #Click


Năm ngoái, tác giả Anhdv vẫn gửi đến cộng đồng yêu technology nói phổ biến và các KTV nói riêng bạn dạng Win PêE 10 cực kỳ unique và hưu ích để cứu nạn máy tính. Mình tin dĩ nhiên một điều đó là có không ít bạn yêu thích bản Win PêE mới này đúng không ạ

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>