Age Of Empires 2 : The Conquerors

emulator, exagear window emulator, trò chơi chiến thuật, trò chơi offline, trò chơi pc, simulationAge Of Empires II - The Conquerors​

Bạn đang xem: Age of empires 2 : the conquerors

*

*

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM - ABOUT SOFTWARE* Overview:- Age of Empires II: The Conquerors (sometimes referred to lớn as AoC or AOK: TC (the "C" refers lớn version 1.0c - version) The current standard or "Conquerors" is a 1999 expansion packfor the real-time strategy trò chơi Age of Empires II: The Age of Kings . This is the fourth edition of the Age of Empires seriesby Microsoft game Studios & Ensemble Studios . It added 5 new civilizations ( Aztec , Maya , Spain , Korea , và Hun), 4 new campaigns, 11 new units, 26 new technologies, new trò chơi modes, new maps và other customizations for gameplay.* Tổng quan:- Age of Empires II: The Conquerors (tạm dịch là: "Thời đại của những đế chế: phần nhiều nhà chinh phục"), nhiều lúc được viết tắt là AoC tuyệt AOK: TC (chữ "C" chỉ phiên phiên bản 1.0c - phiên phiên bản chuẩn bây giờ hoặc "Conquerors" - chinh phục) là bản mở rộng năm 1999 của trò đùa chiến lược thời gian thực Age of Empires II: The Age of Kings. Đây là phiên phiên bản thứ tư của loạt Age of Empires bởi Microsoft game Studios và Ensemble Studios. Nó bổ sung 5 nền văn minh new (Aztec, Maya, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Hung Nô), 4 chiến dịch mới, 11 đơn vị mới, 26 công nghệ mới, chế độ chơi mới, phiên bản đồ bắt đầu và các tùy chỉnh cấu hình khác cho phương pháp chơi.
*

* Change the way of playing:
- The Conquerors Expansion also introduces various new gameplay features và adjustments, including new game modes, Defend the Wonder , King of the Hill và Wonder Race . Additional maps, some based on physical location by geography, & new winters & tropical topographic textures. In the game, infantry can be stationed in a battering machine, protecting infantry while increasing the speed and damage of the machine, while ships are able to size squads to lớn fight more effectively. The graphics are still the same, but 4 new civilizations have been added such as Spain và Hungary. In addition lớn new units, the in-game line upgrades have been expanded lớn provide more unit choices.- Micro management is made easier, by a scenario that improves people's artificial intelligence and successful weapons. Villagers will now begin khổng lồ automatically gather resources if they build resource gathering points, while a stun gun will not shoot if their attack is capable of damaging friendly units. Good. Additionally, a button is added lớn the windmill, which will allow the farm khổng lồ be paid in advance, so that when the current one expires, it will automatically be replanted. The chat command was introduced, lớn effectively communicate with allied computer.
*

* biến hóa cách chơi:
- The Conquerors Expansion cũng trình làng tính năng cách chơi mới không giống nhau và điều chỉnh, bao gồm chế độ chơi new là Defend the Wonder, King of the Hill và Wonder Race. Phiên bản đồ té sung, một vài dựa bên trên vị trí thực tế bằng địa lý, và mùa đông mới và kết cấu địa hình sức nóng đới. Vào trò chơi, bộ binh hoàn toàn có thể đồn trú trong lắp thêm đập thành, bảo đảm an toàn bộ binh trong khi tăng tốc độ và cạnh bên thương của máy, trong khi tàu có thể để tạo đội hình để chiến đấu công dụng hơn. Đồ họa là vẫn như cũ, tuy nhiên 4 nền văn minh mới đã được tiếp tế như Tây Ban Nha với Hung Nô. Ngoài những đơn vị mới, upgrade dây chuyền trong trò đùa đã được không ngừng mở rộng để hỗ trợ nhiều sự lựa chọn đơn vị chức năng hơn.- làm chủ vi tế bào được thực hiện tiện lợi hơn, do một kịch phiên bản cải thiện trí thông minh nhân tạo của fan dân cùng vũ nội công thành. Dân làng lúc này sẽ bắt đầu auto thu thập tài nguyên ví như họ xây dựng những điểm tích lũy tài nguyên, trong khi súng phun đá sẽ không bắn giả dụ cuộc tiến công của chúng ta là có khả năng gây tổn hại cho các đơn vị thân thiện. Kế bên ra, một nút được bổ sung cập nhật vào cối xay gió, vốn sẽ có thể chấp nhận được các nông trại được giao dịch thanh toán trước, để khi một cái hiện tại không còn hạn, nó sẽ tự động được trồng lại. Lệnh chat được giới thiệu, nhằm giao tiếp hiệu quả với những người chơi máy tính xách tay đồng minh.

Xem thêm: Cách Tải Ảnh Lên Google Photo S, Cách Lưu Ảnh Vào Google Photos

*

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>