A destination volume could not be locked as it is in use by 的翻译是: 什么意思? 中文翻译英文,英文翻译中文,怎么说?

Mình ao ước bung file ghost ra tuy vậy nó cứ đọng nói là bao gồm lỗi ""destination volume could not be locked"" (nghĩa là:khối lượng điểm đến cần yếu bị khóa"". Các chúng ta giúp mình với. Thanks trước nha.

Bạn đang xem: A destination volume could not be locked as it is in use by 的翻译是: 什么意思? 中文翻译英文,英文翻译中文,怎么说?


","product_id":0,"type":0,"date":1317285017,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4106/301065/ghost-win-7-bi-destination-volume-could-not-be-locked.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn

Chào bạn!

Theo tay nghề chắc rằng bạn đang sử dụng Ghost vào Windows thì buộc phải, bạn nên boot vào những chương trình Ghost trên Dos, vấn đề ghost đã tiện lợi rộng.

Nếu k có đĩa Hiren"s Boot bạn có thể thực hiện vận dụng nhỏ tuổi sau của chính mình, tải lên khối hệ thống với khởi cồn lại là bao gồm chương trình ghost, vào kia và triển khai ghost là được.

Xem thêm: Top 8 Phần Mềm Dịch Sub Tốt Nhất, Chuyên Nghiệp Nhất Trên Máy Tính

Norton Ghost 11.5.1 On HDD By Stranger87http://www.mediafire.com/?ylt2zozfnwt

Chúc chúng ta thành công!


Theo kinh nghiu1ec7m cu00f3 lu1ebd bu1ea1n u0111ang du00f9ng Ghost vào Windows thu00ec phu1ea3i, bu1ea1n nu00ean boot vu00e0o cu00e1c chu01b0u01a1ng tru00ecnh Ghost tru00ean Dos, viu1ec7c ghost su1ebd du1ec5 du00e0ng hu01a1n. Nu1ebfu k cu00f3 u0111u0129a Hiren's Boot bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng u1ee9ng du1ee5ng nhu1ecf sau cu1ee7a mu00ecnh, cu00e0i lu00ean hu1ec7 thu1ed1ng vu00e0 khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i lu00e0 cu00f3 chu01b0u01a1ng tru00ecnh ghost, vu00e0o u0111u00f3 vu00e0 tiu1ebfn hu00e0nh ghost lu00e0 u0111u01b0u1ee3c. Norton Ghost 11.5.1 On HDD By Stranger87http://www.mediafire.com/?ylt2zozfnwt Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng! ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":301065,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

Bác test tìm file ghost32.exe nhằm chạy Ghost 1một trong WinPE tốt MiniXP, mà lại đặt tệp tin kia tại phân vùng khác phân vùng chưng định ghost xem sao. Bên cạnh đó bác bỏ demo move sầu dòng tệp tin ghost.exe thoát ra khỏi phân vùng bác định ghost rồi sau đó nạp ghost.exe từ bỏ DOS, rất tốt là chạy file ghost.exe pháo từ CD.


Bu00e1c thu1eed kiu1ebfm file ghost32.exe cộ u0111u1ec3 chu1ea1y Ghost 1một trong WinPE xuất xắc MiniXP, nhu01b0ng u0111u1eb7t tệp tin u0111u00f3 tu1ea1i phu00e2n vu00f9ng khu00e1c phu00e2n vu00f9ng bu00e1c u0111u1ecbnh ghost coi sao. Ngou00e0i ra bu00e1c thu1eed move sầu cu00e1i tệp tin ghost.exe ra khu1ecfi phu00e2n vu00f9ng bu00e1c u0111u1ecbnh ghost ru1ed3i sau u0111u00f3 nu1ea1p ghost.exe cộ tu1eeb DOS, tu1ed1t nhu1ea5t lu00e0 chu1ea1y tệp tin ghost.exe pháo tu1eeb CD. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"1 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":301065,"user":{"id":1,"login_name":"huonglymai0707
tin nhắn.com","name":"Linh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonglymai0707
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>